3D Crosswalk bars, inimbento ng mga elementary students para sa mga drivers na mabilis magpatakbo ng sasakyan

  • Nakaisip ang dalawang estudyante ng elementarya sa United States of America na gumawa ng 3D Crosswalk bars
  • Plano nilang simulan ito sa harapan ng mga paaralan
  • Bumubuo ang 3D Crosswalk bars ng isang ilusyon para sa mga drivers na mabilis magmaneho

Dito sa Pilipinas, tipikal na nangyayari ang mabilis na pagpapatakbo ng mga sasakyan sa mga kalsada, kahit na ang ilan sa mga kalsadang ito ay masisikip at makikitid. Marami tuloy ang lumalabag sa batas, at sa malas, napapahamak.

Kaya naman sa United States of America, dalawang mag-aaral sa elementarya ang nakaisip na magpinta ng 3D crosswalk bars upang mapigilan ang mga kapahamakang dulot ng mabilis na pagpapatakbo ng mga sasakyan sa kalsada. Sila ay sina Eric at Isa.

Image capture mula sa video ng Truth Theory

Lumilikha ang 3D crosswalk bars na ito ng ilusyon kung saan aakalain ng mga drivers na may mababangga silang harang sa gitna ng kalsada, kaya wala silang magagawa kundi huminto.

Ang nagpinta ng naturang 3D crosswalk bars ay isang artist na si Nate Swain.

Sina Eric at Isa ay parehong aktibong kasapi ng Center for Citizenship and Social Responsibility (CCSR) na matatagpuan sa Medford sa Amerika. Hinihikayat nito ang mga bata na magkaroon ng partisipasyon sa community development o pagpapaunlad ng pamayanan. 

Ayon sa tagapayo ng CCSR na guro din sa Brooks Elementary School na si Mike Coates, labis siyang naniniwala sa kakayahan at naisip na ideya nina Eric at Isa kaya buo ang suporta niya para sa mga ito. Sang–ayon din sa proyektong ito ang alkalde ng Medford na si Stephanie Burke.

Image capture mula sa video ng Truth Theory

Ang paggamit ng 3D crosswalks ay hindi talaga isang bagong ideya. Gumamit na rin nito ang Ísafjörður, isang maliit na  bayan sa Iceland, sa pamamagitan ng zebra-colored 3D crosswalks.

Kung kaya ng mga bata na makaisip ng mga ganitong magagandang ideya, paano pa kaya ang mga nakatatanda? Sana, maging aplikable rin ito sa mga kalsada sa Pilipinas.

Image capture mula sa video ng Truth Theory