Kauna–unahang Septuplets sa kasaysayan ng daigdig, mga dalaga at binata na!

  • Mga dalaga at binata na ang kauna–unahang septuplets sa kasaysayan ng daigdig
  • Sila ay mga anak nina Kenny at Bobbi McCaughey ng United States of America o USA 
  • Sila ay sina Nathan, Alexis, Kelsey, Natalie, Joel, Brandon, at Kenny

Sabi nga, kapag nanganganak ang isang ina, ang isang paa niya ay nasa hukay. Mahirap ang magsilang ng isang sanggol, lalo na kapag kambal, at higit pa kapag triplets. Subalit paano kung ang isisilang ay septuplets o pito?

Gumawa ng kasaysayan ang mag–asawang Kenny at Bobbi McCaughey ng United States of America o USA noong 1997 matapos magsilang si Bobbi ng 7 sanggol nang sunod–sunod o tinatawag na septuplets. At makalipas ang halos 22 taon, mga dalaga at binata na ang mga ito.

Public Domain Image

Noong taong 1996, isinilang ni Bobbi ang kanilang panganay na anak na babae na pinangalan nilang Mikayla. Matapos nito, kumonsulta sila sa isang doktor dahil nakaramdam ng hirap sa panganganak si Bobbi kaya binigyan siya ng doktor ng isang gamot na tinatawag na Pergonal.

Naging mabisa naman ang Pergonal kay Bobbi. Kaya nang magbuntis ulit ito noong 1997, nagulat sila dahil napag–alamang 7 embryo ang nakita sa kaniyang sinapupunan. Pinayuhan ng mga doktor ang mag–asawa na magiging mapanganib ang gagawing pagbubuntis at panganganak ni Bobbi. Subalit ipinagpatuloy pa rin ni Bobbi ang pagdadalang–tao.

Nang manganak si Bobbi noong Nobyembre 19,1997, mahigit 40 espesyalista ang nagtulong–tulong upang maisakatuparan ang Caesarian section nito dahil hindi kakayanin ng ginang ang likas na panganganak. Naging matagumpay naman ito. Iniluwal niya ang apat na sanggol na lalaki at tatlong sanggol na babae.

Isinilang na premature ang kanilang septuplets kaya kinailangan nilang manatili sa ospital nang ilang buwan.  Bumuhos ang suporta at panalangin para sa pitong sanggol, pati na ang dating pangulo ng America na si Bill Clinton.

At ngayong 2019, malapit nang tumuntong sa 22 taong gulang ang pitong magkakapatid na sina Nathan, Alexis, Kelsey, Natalie, Joel, Brandon, at Kenny. May sari–sariling buhay, pangarap at diumano’y lumaking mga responsableng mga anak.

Public Domain Image